Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

О нама

Организациона шема

 

   Организациону шему Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, можете преузети ОВДЕ

 

 

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД ЗА НОВЕМБАР 2023.ГОДИНЕ

Стручна спрема  Број систематизованих радних места према нивоу квалификације Број запослених на неодређено време према нивоу квалификације Број ангажованих лица (рад ван радног односа) Број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2022.години Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у 2022.години Број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољених 70% у 2023.години Број новозапослених на неодређео време и одређено време у својству приправника изнад 70% у 2023.години
Висока 129 104 5 5 6 0 2
Виша  52 23 1 2 1 1 0
Средња 70 88 10 6 5 0 2
Нижа 2 2 0 0 0 0 0
Укупно 253 217 16 13 12 1 4

 

Табела у скаду са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање о додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 159/20)