Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Документа

Документа

Измена плана јавних набавки за 2023. годину

Измена плана јавних набавки


План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки


Трећа измена плана јавних набавки за 2022.год.

Измена плана јавних набавки 3


Друга измена плана јавних набавки за 2022.год.

Измена плана јавних набавки 2


Измена плана јавних набавки за 2022. год.

Измена плана јавних набавки


План јавних набавки 2022.

План јавних набавки


План јавних набавки 2021.

План јавних набавки


Измена плана јавних набавки 2021.

Измена плана јавних набавки

Друга измена плана јавних набавки 2021


План јавних набавки 2020.

План јавних набавки

Усклађен план јавних набавки


Измена плана јавних набавки 2020.

Техничка исправка

Измена плана јавних набавки

Измена усклађеног плана јавних набавки

Друга измена усклађеног плана јавних набавки


Правилници

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке


Интерни акти

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама


Закон о јавним набавкама 

Закон о јавним набавкама