Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Друштвена одговорност

Заштита животне средине

Упркос чињеници да је гас еколошки прихватљив енергент који се у условима нормалног рада гасног транспортног система не испушта у атмосферу, Транспортгас Србија доо придаје велики значај животној средини те спроводи низ превентивних мера у циљу заштите животне средине.

У складу са законским регулативама, Транспортгас Србија доо организује и контролише спровођење политике заштите животне средине - обавља мониторинг, односно прати показатеље утицаја својих активности на животну средину, одговорно управља отпадом и опасним материјама на начин који представља најмањи ризик по животну средину и прати примену мера заштите.