Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

О нама

Управљачка структура

СКУПШТИНА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА НОВИ САД

Никола Поповић – председник Скупштине

Зоран Лакићевић - члан Скупштине

Милан Ђукић - члан Скупштине

Дарко Јовановић - члан Скупштине

Далибор Шћекић - члан Скупштине

 

В.Д. Директора

Зоран Јовчић
тел: +381 21 483 1750

е-маил: zoran.jovcic@transportgas-srbija.com     


Руководилац ИТ Сектора

Илија Купрешанин

тел: +381 21 483 1660

емаил: ilija.kupresanin@transportgas-srbija.com

          Илија Купрешанин је доктор техничких наука. Завршио је Факултет техничких наука у Новом Саду. Рођен је 1967 године у Книну. Обављао је послове стручног сарадника, руководиоца одељења, директора сектора, помоћника извршног директора и саветника генералног директора у „ФТН-ИРАМ-РТ“, „НИС-ГАС“, „НИС-ПЕТРОЛ“ и ЈП „Србијагас“. Од 2019 године ради у „Транспотргас Србија“ доо Нови Сад. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора за развој и инвестиције

Јован Слијепчевић

тел: +381 13 325 528

емаил: jovan.slijepcevic@transportgas-srbija.com

          Јован Слијепчевић је дипломирани машински инжењер. Диплому Машинског факултета у Београду, смер процесна техника стекао је 1998. године. Рођен је 1973 године у Панчеву. Поседује лиценцу за одговорног пројектанта (број 330А83904) и одговорног извођача радова (број 430799904). Од 2002-2004 године радио је као инжењер пнеуматике у „НИС Енергогас“ Београд. Од 2004-2005 године обављао је послове стручног сарадника 1 у „НИС Енергогас“ Београд. Од 2005-2006 године био је руководилац РЈ мерно регулационе технике у „НИС Енергогас“ Београд. Од 2006-2008 године био је на функцији директора сектора техничке подршке ОД Беорад у ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2008-2009 године радио је као координатор у сектору техничке подршке ОД Београд у ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2009-2014 године радио је као координатор у сектору транспорта гаса Београд у ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2014-2019 године био је запослен на месту директора сектора транспорта гаса Београд у ЈП“ Србијагас“ Нови Сад. Поседује повељу стручног часописа Процесна техника о изузетноим доприносу струци процесна техника. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора пословне подршке

Наталија Ђапа

тел: +381 21 483 1711

емаил: natalija.djapa@transportgas-srbija.com

          Наталија Ђапа је дипломирани економиста. Диплому Економског факултета у Суботици, смер међународни економски односи стекла је 1989 године. Рођена је 1966 године у Новом Саду. Обављала је спољнотрговинске послове у Југокотекс промету у Новом Саду. Комерцијално финансијске и рачуноводствене послове обављала је у Универекспорту у Новом Саду. Од 1996 године радила је у НИС-ГАС-у и ЈП “Србијагас“-у на финансијским пословима као руководилац одељења финансијских аранжмана и пласмана, помоћник руководиоца сектора за финансије и рачуноводство, координатор за финансијске послове и помоћник извршног директора за финансијске послове. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора за управљање капацитетима

Татјана Ђорђевић

тел: +381 21 483 1718

емаил: tatjana.djordjevic@transportgas-srbija.com

          Татјана Ђорђевић је дипломирани инжењер технологије. Завршила је Технолошки факултет у Новом Саду,  смер технологија нафте, гаса и петрохемије. Рођена је 1971 године у Зрењнину. Од 1998-2002 године самостални инжењер за обрачун и потрошњу у  Диспечерском центру / Дирекција техничких послова  НИС-ГАС Нови Сад. Од 2004-2006 године главни инжењер у Сектору за транспорт природног гаса / Дирекција техничких послова  НИС-ГАС Нови Сад. Од 2006-2013 године виши стручни сарадник у Одељењу метрологије и обрачуна / ОД Оператор система ЈП „Србијагас“ Нови Сад.  Од 2013-2018 године Руководилац одељења метрологије и обрачуна у Сектору оператор система ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2018-2019 године Руководилац Службе система оператора и метрологије у „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад. Од октобра 2019. године обавља послове Руководиоца Сектора за управљање капацитетима у „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора за техничке послове

Борислав Рожић

тел: +381 21 483 1727

емаил: borislav.rozic@transportgas-srbija.com

Борислав Рожић је дипломирани машински инжењер. Завршио је Факултет техничких наука у Новом Саду .Рођен 1969.године. Преко 20 година радног искуства у гасној индустрији. Обављао је послове инжењера у транспорту природног гаса, руководиоца службе дистрибуције природног гаса у „НИС-ГАС“, координатора у дистрибуцији природног гаса, директора сектора дистрибуције природног гаса Нови Сад у ЈП „Србијагас“, руководиоца Радне јединице за транспорт природног гаса, координатора одржавања транспорта природног гаса у ''Транспортгас Србија''. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора корпоративне подршке

Снежана Ђукановић

Тел: +381 21 483 1661

Емаил: snezana.djukanovic@transportgas-srbija.com

Снежана Ђукановић је дипломирани правник. Рођена је 1961. године у Земуну. Основне студије је завршила  на Правном факултету Универзитета у Београду 1984. године, а на истом факултету је 2006. године завршила и  специјалистичке студије и стекла звање специјалисте за јавнобележничко право. Има положен правосудни и јавнобележнички испит.  Запослила се као приправник 1987. године у „Енергогас“ Београд и наставила са радом у НИС Енергогас, правним претходницима ЈП Србијагас. У ЈП Србијагас је од 2006. године до 2011. године вршила  функцију директора Сектора за правне кадровске и опште послове, од 2011. године до 2014. године обављала је послове координатора у истом сектору, а потом послове Вишег стручног сарадника за правне послове. Од 2019. године ради у Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад. Од 2008. године до 2020. године била је и секретар Одбора директора „Енергогас“ доо, Подгорица, зависног друштва ЈП Србијагас. Удата је и мајка двоје деце.