Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

О нама

О предузећу

Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија Нови Сад основано  је 20.08.2015.

Основна делатност Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад јесте цевоводни транспорт 4590

Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад регистрован је за обављање делатности транспорта природног гаса и управљања транспортним системом природног гаса.

Наша компанија сваке  године транспортује више од две милијарде кубних метара природног гаса до великих индустријских потрошача и дистрибутера, повезаних на гасоводни транспортни систем. Зими, безбедно и поуздано, више од 12 милиона m3 природног гаса се транспортује кроз Србију. Гасоводни транспортни систем – гасоводи високог притиска од 16 до 50 бара имају дужину од 2.433 км. Транспорт гаса обавља се поуздано и непрекидно јер Транспортгас Србија обезбеђује двадесетчетворочасовни надзор и контролу параметара гасоводног транспортног система. Даљински надзор обавља  се путем рачунарског система који обезбеђује информације о стању кључних тачака на гасоводном систему. Транспортни систем надзире се из диспечерског центра у Новом Саду.

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДНОГ СИСТЕМА
Капацитет 1.335.000 m3/h ( 32 мил m3/дан )
Притисак 16 до 50 бар
Дужина 2.433 км
Старост 36 година (просечна)
Компресорска станица 4.4 МW
УЛАЗИ
Увозног гаса 2
Домаћег гаса 10
ПСГ Банатски Двор 1
ИЗЛАЗИ
ГМРС 249
ПСГ Бантаски Двор 1
Међународни ППС(интерконектор 3
ППС у земљи 1