Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo
Саопштење са 4. Редовне седнице скупштине друштвa с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад

Редовна седница Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас Србија”, Нови Сад одржана је данас, у четвртак, 16. јуна 2022. године у седишту друштва. Седницу су, поред председника Скупштине Николе Поповића  и чланова Скупштине Милана Ђукића и Далибора Шћекића, присуствовали и Стеван Дукић, в.д. директора “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад и Наталија Ђапа, руководилац Сектора пословне […]

САОПШТЕЊЕ СА 3. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВA С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“, НОВИ САД

У седишту Друштва у Новом Саду, данас је одржана 3. ванредна седница Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас Србија”, Нови Сад. Седницу су, поред председника Скупштине Николе Поповића и чланова Скупштине Зорана Лакићевића, Милана Ђукића, Дарка Јовановића и Далибора Шчекића, присуствовали и Стеван Дукић, в.д. директора “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад и Наталија Ђапа, руководилац […]

САОПШТЕЊЕ СА 2. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВA СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“, НОВИ САД

САОПШТЕЊЕ СА 2. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВA СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“, НОВИ САД

Саопштење са 1. седнице скупштине друштва са ограниченом одговорношћу "Транспортгас Србија" Нови Сад

Саопштење са 1. седнице скупштине друштва са ограниченом одговорношћу "Транспортгас Србија" Нови Сад

Власништво над "Транспортгас Србија" ДОО прелази са ЈП "Србијагас" на Републику Србију

Обавештавамо вас да је у складу са Акционим планом за спровођење активности у циљу реорганизације ЈП "Србијагас", који је недавно усвојила Влада Републике Србије, Надзорни одбор "ЈП Србијагас" у четвртак, 20. маја 2021. године, донео је Одлуку о преносу 100% удела у "Транспортгас Србија" ДОО, са ЈП "Србијагас" на Репубику Србију. Влада Републике Србије дала […]

Исказивање интересовања запослених за вакцинацију против COVID-19

Обавештавамо вас да су у току припреме за следећу фазу вакцинације која подразумева запослене у државној управи и локалној самоуправи, комуналним и јавним предузећима, као и правосуђу. На следећем линку можете попунити упитник и исказати заинтересованост за вакцинацију против COVID-19   https://imunizacija.euprava.gov.rs/

Усвојен план развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31.децембра 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. година који је донео оператор транспортног система Транспортгас Србија.   Давањем сагласности на План развоја транспортног гасоводног система ступила је на снагу Одлука Скупштине друштва „Транспортгас Србија“ доо […]

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дала је сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга за „Транспортгас Србија“ ДОО

На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 14512014 и 9512018-други закон) и члана 12.Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/2005), Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 115. седници од 15. октобра 2020. године, донео је ОДЛУКУ Даје се сагласност […]

Потписани споразуми о радном режиму

У складу са Одлуком Енергетске Заједнице број 2018/02/ПХЛГ-ЕнЦ од 12.01.2018 „ Транспортгас Србија" д.о.о Нови Сад је потписало Споразуме о радном режиму са суседним операторима транспортних система ФГСЗ (Мађарска) и Гаспромет (БиХ).