Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Приступ систему

Српска балансна тачка

Српска балансна тачка је виртуелна тачка на транспортном систему где се право својине над природним гасом преноси са једног корисника на другог корисника система.

О трговини на Српској Балансној Тачки можете прочитати у делу Трговина пре гасног дана.

Скраћеница

СБТ – српска балансна тачка