Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

Приступ систему

Правила о раду транспортног система

До момента израде правила о раду транспортног система од стране „Транспортгас Србија“ д.о.о , за потребе приступа транспортном систему и регилисања осталих опертивних активности користиће се правила о раду транспортног система израђена од стране ЈП „Србијагас“ и одобрена од стране  Агенције за енергетику Републике Србије.

Одлуке Савета Агенције о давању сагласности на правила о раду транспортног система ЈП Србијагас:

Правила о раду транспортног система ЈП Србијагас:

Модел уговора: