Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Друштвена одговорност

Друштвена одговорност

Транспортгас Србија доо од самог оснивања води рачуна да као друштвено одговорно предузеће води рачуна и труди се да унапреди своје пословање, не само у финансијском већ и у друштвеном, еколошком и етичком смислу.  Стога унапређујемо квалитет пословања, бринемо о сигурности и заштити здравља и околине, улажемо у развој и едукацију запослених и на тај начин доприносимо заједници у којој послујемо.

Друштвена одговорност је наша трајна опредељеност.