Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Издавање EIC кода

Издавање EIC кода

Оператор транспортног система „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о., Нови Сад је регистрован као Локална канцеларија за издавање енергетског идентификационог кода (LIO), под редним бројем 67 од стране Централне канцеларије за издавање EIC кодова (CIO) ENTSO-E асоцијације у Бриселу.   

EIC код означава енергетски идентификациони код, јединствени енергетски код који се користи у електронској размени података на тржишту електричне енергије и гаса. EIC код идентификује објекте из електроенергетске и гасне инфраструктуре, зоне за уравнотежење, производне погоне, постројења за складиштење природног гаса, постројења за  течни природни гас, важне тачке система за пренос гаса / електроенергетске мреже (улаз, излаз, улаз-излаз и тачке повезивања), и учесници на тржишту.

EIC код остаје непромењена све док се статус власника EIC кода не промени.

EIC код се може отказати на основу захтева власника. Једном када се код поништи, више се не може користити.

Ако се име носиоца промени, EIC код се не мења.

Власник EIC кода дужан је да обавести издаваоца EIC кода о променама као што су: име власника, приказно име, адреса, други подаци за контакт итд.

Ако EIC код не изда и централни издавалац ENTSO-E (Централни канцеларија за издавање - CIO), издати код је локални и важи само у области локалног издаваоца.

Процедура издавања EIC кода:

Учесник на тржишту испуњава образац за пријаву EIC кода (линк за образац).

Попуњен  и потписан образац  пријаве, са свим потребним подацима, у електорнској форми,  доставити на е-маил адресу: ljiljana.kuzman@transportgas-srbija.com  и у штампаној форми, на следећу адресу:

 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО

Бул. Особођења број 5

21000 Нови Сад

 

Само комплетно попуњем образац се узима у разматрање.

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о., Нови Сад након обраде уредно попуњеног захтева путем електронске поште доставља информацију о додељеном EIC коду, која садржи назив, скраћено име предузећа, делатност, датум валидности и евентуалну напомену.

Додељени EIC код постаје јавно доступан на интернет страници страници ENTSO-E асоцијације.

Корисни линкови: