Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

О нама

Десетогодишњи план развоја система

Савет Агенције за енергетику Републике
Србије је на ванредној седници одржаној 21.
децембра 2023. године донео одлуку о
давању сагласности на План развоја
транспортног гасоводног система Транспортгас Србија д.о.о. за
период 2022-2031. године. 

Давањем сагласности на План развоја
транспортног гасоводног система
ступила је на снагу Одлука Скупштине
друштва „Транспортгас Србија“ доо
Нови Сад број 01-02-2/32-1 од 20.децембра 2023. године.


  План развоја транспортног гасоводног система за период      2022-2031. године

        Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије

         Одлука Скупштине "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад


План развоја транспортног гасоводног система за период       2020-2029. године

 Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије

   Одлука Скупштине "Транспортгас Србија" д.о.о. Нови Сад