Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

Усвојен план развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31.децембра 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. година који је донео оператор транспортног система Транспортгас Србија.

 

Давањем сагласности на План развоја транспортног гасоводног система ступила је на снагу Одлука Скупштине друштва „Транспортгас Србија“ доо

Нови Сад број 01-02-2/23 од 24.12.2020. године.

 

Документи се налазе на следећим линковима

 

План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. године

Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије

Одлука Скупштине "Транспортгас Србија" доо Нови Сад

 

05.01.2021.