Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

Власништво над "Транспортгас Србија" ДОО прелази са ЈП "Србијагас" на Републику Србију

Обавештавамо вас да је у складу са Акционим планом за спровођење активности у циљу реорганизације ЈП "Србијагас", који је недавно усвојила Влада Републике Србије, Надзорни одбор "ЈП Србијагас" у четвртак, 20. маја 2021. године, донео је Одлуку о преносу 100% удела у "Транспортгас Србија" ДОО, са ЈП "Србијагас" на Репубику Србију.
Влада Републике Србије дала је сагласност на тај документ на седници одржаној 27. маја 2021. године, а у петак 28. маја 2021. године, између представника ЈП "Србијагас" и представника Владе потписан је и Уговор о преносу удела са ЈП "СРБИЈАГАС" на "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА" ДОО.

01.06.2021.