Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Transportgas Srbija logo

Власништво над "Транспортгас Србија" ДОО прелази са ЈП "Србијагас" на Републику Србију

Обавештавамо вас да је у складу са Акционим планом за спровођење активности у циљу реорганизације ЈП "Србијагас", који је недавно усвојила Влада Републике Србије, Надзорни одбор "ЈП Србијагас" у четвртак, 20. маја 2021. године, донео је Одлуку о преносу 100% удела у "Транспортгас Србија" ДОО, са ЈП "Србијагас" на Репубику Србију.
Влада Републике Србије дала је сагласност на тај документ на седници одржаној 27. маја 2021. године, а у петак 28. маја 2021. године, између представника ЈП "Србијагас" и представника Владе потписан је и Уговор о преносу удела са ЈП "СРБИЈАГАС" на "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА" ДОО.

01.06.2021.