Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pristup sistemu

Srpska balansna tačka

Srpska balansna tačka je virtuelna tačka na transportnom sistemu gde se pravo svojine nad prirodnim gasom prenosi sa jednog korisnika na drugog korisnika sistema.

O trgovini na Srpskoj Balansnoj Tački možete pročitati u delu Trgovina pre gasnog dana.

Skraćenica

SBT – srpska balansna tačka