Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Društvena odgovornost

Zdravlje i bezbednost zaposlenih

  • Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih možete preuzeti ovde

Bezbednost i zdravlje na radu (BIZNR) podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih.

Interes Transportgas Srbija d.o.o. i svakog zaposlenog je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka.

Pravni okvir za bezbednost i zdravlje na radu regulisan je kroz Ustav Republike Srbije i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glsasnik RS br. 101/2005, 91/2015 I 113/2017). Na osnovu njih proističu obaveze poslodavca u smislu o donošenju akta o proceni rizika svih radnih mesta, kao i upravljanje rizikom, obavezu formiranja Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, obavezu poslodavca da utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i propisivanje preventivnih mera.