Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Društvena odgovornost

Zaštita životne sredine

Uprkos činjenici da je gas ekološki prihvatlјiv energent koji se u uslovima normalnog rada gasnog transportnog sistema ne ispušta u atmosferu, Transportgas Srbija doo pridaje veliki značaj životnoj sredini te sprovodi niz preventivnih mera u cilјu zaštite životne sredine.

U skladu sa zakonskim regulativama, Transportgas Srbija doo organizuje i kontroliše sprovođenje politike zaštite životne sredine - obavlјa monitoring, odnosno prati pokazatelјe uticaja svojih aktivnosti na životnu sredinu, odgovorno upravlјa otpadom i opasnim materijama na način koji predstavlјa najmanji rizik po životnu sredinu i prati primenu mera zaštite.