Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

O nama

Upravljačka struktura

SKUPŠTINA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRANSPORTGAS SRBIJA NOVI SAD

Nikola Popović – predsednik Skupštine

Zoran Lakićević - član Skupštine

Milan Đukić - član Skupštine

Darko Jovanović - član Skupštine

Dalibor Šćekić - član Skupštine

 

V.D. Direktora

Zoran Jovčić
tel: +381 21 483 1750

e-mail: zoran.jovcic@transportgas-srbija.com


Rukovodilac IT Sektora

Ilija Kuprešanin

tel: +381 21 483 1660

email: ilija.kupresanin@transportgas-srbija.com

          Ilija Kuprešanin je doktor tehničkih nauka. Završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Rođen je 1967 godine u Kninu. Obavlјao je poslove stručnog saradnika, rukovodioca odelјenja, direktora sektora, pomoćnika izvršnog direktora i savetnika generalnog direktora u „FTN-IRAM-RT“, „NIS-GAS“, „NIS-PETROL“ i JP „Srbijagas“. Od 2019 godine radi u „Transpotrgas Srbija“ doo Novi Sad. Govori engleski jezik.


Rukovodilac Sektora za razvoj i investicije

Jovan Slijepčević

tel: +381 13 325 528

email: jovan.slijepcevic@transportgas-srbija.com

          Jovan Slijepčević je diplomirani mašinski inženjer. Diplomu Mašinskog fakulteta u Beogradu, smer procesna tehnika stekao je 1998. godine. Rođen je 1973 godine u Pančevu. Poseduje licencu za odgovornog projektanta (broj 330A83904) i odgovornog izvođača radova (broj 430799904). Od 2002-2004 godine radio je kao inženjer pneumatike u „NIS Energogas“ Beograd. Od 2004-2005 godine obavlјao je poslove stručnog saradnika 1 u „NIS Energogas“ Beograd. Od 2005-2006 godine bio je rukovodilac RJ merno regulacione tehnike u „NIS Energogas“ Beograd. Od 2006-2008 godine bio je na funkciji direktora sektora tehničke podrške OD Beorad u JP „Srbijagas“ Novi Sad. Od 2008-2009 godine radio je kao koordinator u sektoru tehničke podrške OD Beograd u JP „Srbijagas“ Novi Sad. Od 2009-2014 godine radio je kao koordinator u sektoru transporta gasa Beograd u JP „Srbijagas“ Novi Sad. Od 2014-2019 godine bio je zaposlen na mestu direktora sektora transporta gasa Beograd u JP“ Srbijagas“ Novi Sad. Poseduje povelјu stručnog časopisa Procesna tehnika o izuzetnoim doprinosu struci procesna tehnika. Govori engleski jezik.


Rukovodilac Sektora poslovne podrške

Natalija Đapa

tel: +381 21 483 1711

email: natalija.djapa@transportgas-srbija.com

          Natalija Đapa je diplomirani ekonomista. Diplomu Ekonomskog fakulteta u Subotici, smer međunarodni ekonomski odnosi stekla je 1989 godine. Rođena je 1966 godine u Novom Sadu. Obavlјala je spolјnotrgovinske poslove u Jugokoteks prometu u Novom Sadu. Komercijalno finansijske i računovodstvene poslove obavlјala je u Univereksportu u Novom Sadu. Od 1996 godine radila je u NIS-GAS-u i JP “Srbijagas“-u na finansijskim poslovima kao rukovodilac odelјenja finansijskih aranžmana i plasmana, pomoćnik rukovodioca sektora za finansije i računovodstvo, koordinator za finansijske poslove i pomoćnik izvršnog direktora za finansijske poslove. Govori engleski jezik.


Rukovodilac Sektora za upravlјanje kapacitetima

Tatjana Đorđević

tel: +381 21 483 1718

email: tatjana.djordjevic@transportgas-srbija.com

          Tatjana Đorđević je diplomirani inženjer tehnologije. Završila je Tehnološki fakultet u Novom Sadu,  smer tehnologija nafte, gasa i petrohemije. Rođena je 1971 godine u Zrenjninu. Od 1998-2002 godine samostalni inženjer za obračun i potrošnju u  Dispečerskom centru / Direkcija tehničkih poslova  NIS-GAS Novi Sad. Od 2004-2006 godine glavni inženjer u Sektoru za transport prirodnog gasa / Direkcija tehničkih poslova  NIS-GAS Novi Sad. Od 2006-2013 godine viši stručni saradnik u Odelјenju metrologije i obračuna / OD Operator sistema JP „Srbijagas“ Novi Sad.  Od 2013-2018 godine Rukovodilac odelјenja metrologije i obračuna u Sektoru operator sistema JP „Srbijagas“ Novi Sad. Od 2018-2019 godine Rukovodilac Službe sistema operatora i metrologije u „Transportgas Srbija“ doo Novi Sad. Od oktobra 2019. godine obavlјa poslove Rukovodioca Sektora za upravlјanje kapacitetima u „Transportgas Srbija“ doo Novi Sad. Govori engleski jezik.


Rukovodilac Sektora za tehničke poslove

Borislav Rožić

тел: +381 21 483 1727

email: borislav.rozic@transportgas-srbija.com

Borislav Rožić je diplomirani mašinski inženjer. Završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Rođen je 1969. godine. Preko 20 godina radnog iskustva u gasnoj industriji. Obavljao je poslove inženjera u transportu prirodnog gasa, rukovodioca službe distribucije prirodnog gasa u "NIS-GAS", koordinatora u distribuciji prirodnog gasa, direktora sektora distribucije prirodnog gasa Novi Sad u JP "Srbijagas", rukovodioca Radne jedinice za transport prirodnog gasa, koordinatora održavanja transporta prirodnog gasa u "Transportgas Srbija". Govori engleski jezik.


Rukovodilac Sektora korporativne podrške

Snežana Đukanović

Tel: +381 21 483 1661

Email: snezana.djukanovic@transportgas-srbija.com

Snežana Đukanović je diplomirani pravnik. Rođena je 1961. godine u Zemunu. Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1984. godine, a na istom fakultetu je 2006. godine završila i specijalističke studije i stekla zvanje specijaliste za javnobeležničko pravo. Ima položen pravosudni i javnobeležnički ispit. Zaposlila se kao pripravnik 1987. godine u „Energogas“ Beograd i nastavila sa radom u NIS Energogas, pravnim prethodnicima JP Srbijagas. U JP Srbijagas je od 2006. godine do 2011. godine vršila funkciju direktora Sektora za pravne kadrovske i opšte poslove, od 2011. godine do 2014. godine obavljala je poslove koordinatora u istom sektoru, a potom poslove Višeg stručnog saradnika za pravne poslove. Od 2019. godine radi u Transportgas Srbija d.o.o. Novi Sad. Od 2008. godine do 2020. godine bila je i sekretar Odbora direktora „Energogas“ doo, Podgorica, zavisnog društva JP Srbijagas. Udata je i majka dvoje dece.