Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Izveštavanje

Godišnji finansijski izveštaji

2021.godina

Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2021.god.

Bilans stanja na dan 31.12.2021.

Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2021.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.-31.12.2021.

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2021.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2021.

Napomene za 2021.god.

IOP za 2021.god.


2020.godina

Izveštaj revizora Transportgas Srbija 2020.god.

Napomene uz finansijski izveštaj za 2020.godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2020.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2020.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.-31.12.2020.

Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2020. 

Bilans stanja na dan 31.12.2020.


2019.godina


Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu


2018.godina


Godišnji izveštaj o poslovanju

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu


2017.godina


Godišnji izveštaj o poslovanju

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu


2016.godina


Godišnji izveštaj o poslovanju

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu