Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Izveštavanje

Godišnji finansijski izveštaji


2022.godina


Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2022.god.

Bilans stanja na dan 31.12.2022.

Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2022.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.-31.12.2022.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2022.

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.31.12.2022.

Napomene uz finansijske izveštaje za 2022.god.

IOP za 2022.g.

 


2021.godina


Izveštaj nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2021.god.

Bilans stanja na dan 31.12.2021.

Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2021.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.-31.12.2021.

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2021.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2021.

Napomene za 2021.god.

IOP za 2021.god.


2020.godina


Izveštaj revizora Transportgas Srbija 2020.god.

Napomene uz finansijski izveštaj za 2020.godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2020.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2020.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.-31.12.2020.

Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2020. 

Bilans stanja na dan 31.12.2020.


2019.godina


Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajem koji je predmet revizije

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu


2018.godina


Godišnji izveštaj o poslovanju

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu


2017.godina


Godišnji izveštaj o poslovanju

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu


2016.godina


Godišnji izveštaj o poslovanju

Napomene uz finansijski izveštaj

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaj o promenama na kapitalu