Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Izdavanje EIC koda

Izdavanje EIC koda

Operator transportnog sistema „TRANSPORTGAS SRBIJA“ d.o.o., Novi Sad je registrovan kao Lokalna kancelarija za izdavanje energetskog identifikacionog koda (LIO), pod rednim brojem 67 od strane Centralne kancelarije za izdavanje EIC kodova (CIO) ENTSO-E asocijacije u Briselu.   

EIC kod označava energetski identifikacioni kod, jedinstveni energetski kod koji se koristi u elektronskoj razmeni podataka na tržištu električne energije i gasa. EIC kod identifikuje objekte iz elektroenergetske i gasne infrastrukture, zone za uravnoteženje, proizvodne pogone, postrojenja za skladištenje prirodnog gasa, postrojenja za  tečni prirodni gas, važne tačke sistema za prenos gasa / elektroenergetske mreže (ulaz, izlaz, ulaz-izlaz i tačke povezivanja), i učesnici na tržištu.

EIC kod ostaje nepromenjena sve dok se status vlasnika EIC koda ne promeni.

EIC kod se može otkazati na osnovu zahteva vlasnika. Jednom kada se kod poništi, više se ne može koristiti.

Ako se ime nosioca promeni, EIC kod se ne menja.

Vlasnik EIC koda dužan je da obavesti izdavaoca EIC koda o promenama kao što su: ime vlasnika, prikazno ime, adresa, drugi podaci za kontakt itd.

Ako EIC kod ne izda i centralni izdavalac ENTSO-E (Centralni kancelarija za izdavanje - CIO), izdati kod je lokalni i važi samo u oblasti lokalnog izdavaoca.

Procedura izdavanja EIC koda:

Učesnik na tržištu ispunjava obrazac za prijavu EIC koda (link za obrazac).

Popunjen  i potpisan obrazac  prijave, sa svim potrebnim podacima, u elektornskoj formi,  dostaviti na e-mail adresu: ljiljana.kuzman@transportgas-srbija.com  i u štampanoj formi, na sledeću adresu:

 

„TRANSPORTGAS SRBIJA“ DOO

Bul. Osobođenja broj 5

21000 Novi Sad

 

Samo kompletno popunjem obrazac se uzima u razmatranje.

„TRANSPORTGAS SRBIJA“ d.o.o., Novi Sad nakon obrade uredno popunjenog zahteva putem elektronske pošte dostavlјa informaciju o dodelјenom EIC kodu, koja sadrži naziv, skraćeno ime preduzeća, delatnost, datum validnosti i eventualnu napomenu.

Dodelјeni EIC kod postaje javno dostupan na internet stranici stranici ENTSO-E asocijacije.

Korisni linkovi: