About Us

Contacts

Poslovno ime:
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRANSPORTGAS SRBIJA NOVI SAD

Skraćeni naziv:
TRANSPORTGAS SRBIJA doo NOVI SAD

Sedište društva:
21000 Novi Sad
Bulevar Oslobođenja broj 5

 

Dispečerski centar
Adresa: Novi Sad, Narodnog fronta 12
tel: 021 481 1400
tel: 021 481 1285
fax: 021 481 1301

Rukovodilac: Saša Černicin
Adresa: Pančevo, Dimitrija Tucovića 8
tel: 013 325 500
fax: 013 316 727
e-mail: sasa.cernicin@transportgas-srbija.com

Rukovodilac: Milorad Ljubojević
Adresa: Kikinda, Bašaidski put bb
tel: 0230 402 441
fax: 0230 424 935
e-mail: milorad.ljubojevic@transportgas-srbija.com

Rukovodilac: Boris Gušić
Adresa: Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3
tel: 021 4872 800
fax: 021 66 11 054
e-mail: boris.gusic@transportgas-srbija.com

Rukovodilac: Goran Milićević
Adresa: Zrenjanin, Beogradska 13
tel: 023 554 184
fax: 023 542 448
e-mail: goran.milicevic@transportgas-srbija.com

Rukovodilac: Branko Jokić
Adresa: Beograd, Autoput 11
tel: 011 35 39 115
faks: 011 3539 117
e-mail: branko.jokic@transportgas-srbija.com