OP-U-105/2021-TZD, Usluge u oblasti životne sredine