OP-D-17-1/2020-DM, Nove licence za softver za virtuelizaciju sa podrškom