NPP-D-5/2020-DM, ProĊĦirenje softvera SCADA Sistema sa fiskalnim merenjima