NPP-D-5/2020-DM, Proširenje softvera SCADA Sistema sa fiskalnim merenjima