NOP-U-30/2020-DM, Održavanje toplovodne instalacije