NOP-U-25/2020-DM, Održavanje kompresora u KS Batajnica