NOP-D-4-/2020-DB, Uređaji i oprema za čišćenje i održavanje prostora