NOP-D-11-3/2020-DM, Obnova licenci za virtuelizaciju i backup SCADA sistema