JNOP-U-5-1/2020-GM, Usluge održavanja malih mašina