JNOP-D-7-2020-NM, Servisni usisivač za računarsku opremu