JNOP-D-3-1/2020-GM, Rańćunari i oprema za obradu podataka