JNOP-D-3-1/2020-GM, Računari i oprema za obradu podataka