JNOP-D-12/3-2020-NM, Специјални и универзални алати механички