Broj i naziv javne nabavke JNOP-U-11/2020-TB, Usluge održavanja računarske i telekomunikacione opreme