NOP-D-20-12020-TZD, Lična zaštitna sredstva i oprema

Broj i naziv javne nabavke NOP-U-26/2020-TZD, Izrada katanaca, cilindara i ključeva

NOP-D-13-/2020-DB, Električna energija

NOP-P-D-16-2020-NM, Ulošci filtera za gas

NPP-D-5/2020-DM, Proširenje softvera SCADA Sistema sa fiskalnim merenjima

NOPD-20-2/2020-ŽŠ Šlemovi i antifoni

NOP-D-11-3/2020-DM, Obnova licenci za virtuelizaciju i backup SCADA sistema

NOP D-11-2/2020-TB Proaktivna zaštita serverskog sistema od zlonamernih napada SCADA sistem

NOP-U-44-2020-NM, Akt o proceni rizika

NOP-D-16-2020-NM, Ulošci filtera za gas