Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

Саопштење са 3. ванредне седнице Скупштине Транспортгас Србија ДОО Нови Сад

У седишту Друштва у Новом Саду, данас је одржана 3. ванредна седница
Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу “Транспортгас Србија”,
Нови Сад.
Седницу су, поред председника Скупштине Николе Поповића и чланова
Скупштине Зорана Лакићевића, Милана Ђукића, Дарка Јовановића и
Далибора Шчекића, присуствовали и Стеван Дукић, в.д. директора
“Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад и Наталија Ђапа, руководилац
Сектора пословне подршке.
На седници, којој је председавао председник Скупштине, Никола Поповић,
усвојени су Редовни финансијски извештаји и Извештај о пословању Друштва
за 2021. годину и коригован Извештај о реализацији годишњег Програма
пословања „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад у периоду од 01.01 до
31.12.2021. године.
Као и претходних година, Друштво је у извештајном периоду остварило
позитиван финансијски резултат, пословну и нето добит, на које су пре
свега утицали приходи и расходи по основу услуге транспорта и управљања
транспортним системом.
На дневном реду 3. ванредне седнице Скупштине Друштва био је и предлог
Регистра ризика “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови Сад који је сачинила
Радна група за успостављање система финансијског управљања и контроле на
основу мапе основних пословних процеса у “Транспортгас Србија” д.о.о., Нови
Сад а све у складу са Стратегијом управљања ризицима “Транспортгас
Србија” д.о.о., Нови Сад.

25.03.2022.