RJ Transport Beograd

Руководилац: Бранко Јокић
Адреса: Аутопут 11, 11077 Београд
тел: 011 35 39 115
факс: 011 3539 117
e-mail: branko.jokic@transportgas-srbija.com