Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Transportgas Srbija logo

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дала је сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга за „Транспортгас Србија“ ДОО

На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 14512014 и 9512018-други закон) и члана 12.Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/2005),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 115. седници од 15. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга, коју је донео в.Д. директора

Транспортгас Србија" Д.О.о. Нови Сад, дана 08. октобра 2020. године, под бројем 01-01/1380.

 

Одлуку о цени нестандардних услуга за транспорт природног гаса можете преузети овде

22.10.2020.