Саопштење са 2. ванредне седнице Скупштине Транспортгас Србија ДОО Нови Сад

САОПШТЕЊЕ СА 2. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВA СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“, НОВИ САД

Саопштење са 1. седнице скупштине друштва са ограниченом одговорношћу "Транспортгас Србија" Нови Сад

Саопштење са 1. седнице скупштине друштва са ограниченом одговорношћу "Транспортгас Србија" Нови Сад

Усвојен план развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31.децембра 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. година који је донео оператор транспортног система Транспортгас Србија.

 

Давањем сагласности на План развоја транспортног гасоводног система ступила је на снагу Одлука Скупштине друштва „Транспортгас Србија“ доо

Нови Сад број 01-02-2/23 од 24.12.2020. године.

 

Документи се налазе на следећим линковима

 

План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. године

Одлука Савета Агенције за енергетику Републике Србије

Одлука Скупштине "Транспортгас Србија" доо Нови Сад

 

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дала је сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга за „Транспортгас Србија“ ДОО

На основу члана 39. став 1. и члана 53. тачка 18) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 14512014 и 9512018-други закон) и члана 12.Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/2005),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 115. седници од 15. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

Даје се сагласност на Одлуку о ценама нестандардних услуга, коју је донео в.Д. директора

Транспортгас Србија" Д.О.о. Нови Сад, дана 08. октобра 2020. године, под бројем 01-01/1380.

 

Одлуку о цени нестандардних услуга за транспорт природног гаса можете преузети овде