O nama

Desetogodišnji plan razvoja sistema

Transportgas Srbija je predalo Agenciji za energetiku Republike Srbije desetogodišnji plan razvoja transportnog sistema za period 2020-2029.Nakon davanju saglasnosti od strane Agencije za energetiku Republike Srbije desetogodišnji plan razvoja transportnog sistema će biti objavlјen na portalu Transportgas Srbija