Transportgas Srbija logo

О нама

Управљачка структура

Председник Скупштине Друштва

Блаженка Мандић
тел: +381 21 481 1121

е-маил: blazenka.mandic@srbijagas.com     

          Блаженка Мандић је дипломирани економиста. Рођена је 1962. године у Карловцу (Хрватска). Диплому Економског факултета у Осијеку стекла је 1985. године. Поседује сертификат овлашћеног рачуновође. Од 1985. до 1994. године радила је на пословима шефа рачуноводства. Од 1994. до 2013. године запослена као финансијски директор компаније „Stylos“ Нови Сад. 2013. године именована је за заменика генералног директора ЈП „Србијагас“. На тој функцији се и тренутно налази. Поседује дугогодишње професионално искуство у области економских послова и управљања у привреди. Удата је и има једно дете.


В.Д. Директора

Стеван Дукић
тел: +381 21 483 1750

е-маил: stevan.dukic@transportgas-srbija.com

        Стеван Дукић је дипломирани машински инжењер. Завршио је Факултет техничких наука у Новом Саду .Рођен 1968.године. Преко 20 година радног искуства у гасној индустрији. Обављао је послове инжењера у транспорту природног гаса, руководиоца службе транспорта природног гаса,руководиоца Радне јединице за транспорт природног гаса,руководиоца сектора транспорта природног гаса и извршног директора за технику у „НИС-ГАС“ и ЈП „Србијагас“. Говори енглески и руски језик.


Руководилац ИТ Сектора

Илија Купрешанин

тел: +381 21 483 1660

емаил: ilija.kupresanin@transportgas-srbija.com

          Илија Купрешанин је доктор техничких наука. Завршио је Факултет техничких наука у Новом Саду. Рођен је 1967 године у Книну. Обављао је послове стручног сарадника, руководиоца одељења, директора сектора, помоћника извршног директора и саветника генералног директора у „ФТН-ИРАМ-РТ“, „НИС-ГАС“, „НИС-ПЕТРОЛ“ и ЈП „Србијагас“. Од 2019 године ради у „Транспотргас Србија“ доо Нови Сад. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора за техничке послове

Жељко Скакун

тел: +381 21 483 2900

емаил: zeljko.skakun@transportgas-srbija.com

          Жељко Скакун је дипломирани машински инжењер. Завршио је Факултет техничких наука у Новом Саду. Рођен је 1966 године у Лаћарку у Сремској Митровици. Од 1991-1994 године обављао је послове техничке припреме у бродоградилишту „Сава“ Сремска Митровица. Од 1995-1996 године је био запослен у „Мотинс“ Нови Сад на пословима конструкције алата и прибора. Од 1997 године је радио у „Лимопродукт“ Нови Сад на пословима заштите од пожара. Од 1997-2003 године је био запослен у МУП Републике Србије на пословима за ванредне ситуације - заштите од пожара. Од 2003-2019 године је радио у ЈП „Србијагас“ на пословима транспорта и дистрибуције природног гаса. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора за развој и инвестиције

Јован Слијепчевић

тел: +381 13 325 528

емаил: jovan.slijepcevic@transportgas-srbija.com

          Јован Слијепчевић је дипломирани машински инжењер. Диплому Машинског факултета у Београду, смер процесна техника стекао је 1998. године. Рођен је 1973 године у Панчеву. Поседује лиценцу за одговорног пројектанта (број 330А83904) и одговорног извођача радова (број 430799904). Од 2002-2004 године радио је као инжењер пнеуматике у „НИС Енергогас“ Београд. Од 2004-2005 године обављао је послове стручног сарадника 1 у „НИС Енергогас“ Београд. Од 2005-2006 године био је руководилац РЈ мерно регулационе технике у „НИС Енергогас“ Београд. Од 2006-2008 године био је на функцији директора сектора техничке подршке ОД Беорад у ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2008-2009 године радио је као координатор у сектору техничке подршке ОД Београд у ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2009-2014 године радио је као координатор у сектору транспорта гаса Београд у ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2014-2019 године био је запослен на месту директора сектора транспорта гаса Београд у ЈП“ Србијагас“ Нови Сад. Поседује повељу стручног часописа Процесна техника о изузетноим доприносу струци процесна техника. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора пословне подршке

Наталија Ђапа

тел: +381 21 483 1711

емаил: natalija.djapa@transportgas-srbija.com

          Наталија Ђапа је дипломирани економиста. Диплому Економског факултета у Суботици, смер међународни економски односи стекла је 1989 године. Рођена је 1966 године у Новом Саду. Обављала је спољнотрговинске послове у Југокотекс промету у Новом Саду. Комерцијално финансијске и рачуноводствене послове обављала је у Универекспорту у Новом Саду. Од 1996 године радила је у НИС-ГАС-у и ЈП “Србијагас“-у на финансијским пословима као руководилац одељења финансијских аранжмана и пласмана, помоћник руководиоца сектора за финансије и рачуноводство, координатор за финансијске послове и помоћник извршног директора за финансијске послове. Говори енглески језик.


Руководилац Сектора за управљање капацитетима

Татјана Ђорђевић

тел: +381 21 483 1718

емаил: tatjana.djordjevic@transportgas-srbija.com

          Татјана Ђорђевић је дипломирани инжењер технологије. Завршила је Технолошки факултет у Новом Саду,  смер технологија нафте, гаса и петрохемије. Рођена је 1971 године у Зрењнину. Од 1998-2002 године самостални инжењер за обрачун и потрошњу у  Диспечерском центру / Дирекција техничких послова  НИС-ГАС Нови Сад. Од 2004-2006 године главни инжењер у Сектору за транспорт природног гаса / Дирекција техничких послова  НИС-ГАС Нови Сад. Од 2006-2013 године виши стручни сарадник у Одељењу метрологије и обрачуна / ОД Оператор система ЈП „Србијагас“ Нови Сад.  Од 2013-2018 године Руководилац одељења метрологије и обрачуна у Сектору оператор система ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Од 2018-2019 године Руководилац Службе система оператора и метрологије у „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад. Од октобра 2019. године обавља послове Руководиоца Сектора за управљање капацитетима у „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад. Говори енглески језик.