Transportgas Srbija logo

О нама

Профил предузећа

Пословно име:
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА НОВИ САД

Скраћени назив:
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА д.о.о. НОВИ САД

Седиште друштва:
21000 Нови Сад
Булевар Ослобођења број 5

Матични број:
21129542

ПИБ:
109127075

Шифра делатности:
4950

Назив делатности:
ЦЕВОВОДНИ ТРАНСПОРТ

Број телефона:
021 483 1750

Емаил:

office@transportgas-srbija.com

Број рачуна у пословној банци:
160-0000000438648-34 БАНKА ИНТЕСА од 04.09.2015.