Transportgas Srbija logo

О нама

Десетогодишњи план развоја система

Транспортгас Србија је предало Агенцији за енергетику Републике Србије десетогодишњи план развоја транспортног система за период 2020-2029.Након давању сагласности од стране Агенције за енергетику Републике Србије десетогодишњи план развоја транспортног система ће бити објављен на порталу Транспортгас Србија