Transportgas Srbija logo

О нама

О предузећу

Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија Нови Сад основано  је 20.08.2015.

Основна делатност Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад јесте цевоводни транспорт 4590

Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад регистрован је за обављање делатности транспорта природног гаса и управљања транспортним системом природног гаса.

Наша компанија сваке  године транспортује више од две милијарде кубних метара природног гаса до великих индустријских потрошача и дистрибутера, повезаних на гасоводни транспортни систем. Зими, безбедно и поуздано, више од 12 милиона m3 природног гаса се транспортује кроз Србију. Гасоводни транспортни систем – гасоводи високог притиска од 16 до 50 бара имају дужину од 2.230 км. Транспорт гаса обавља се поуздано и непрекидно јер Транспортгас Србија обезбеђује двадесетчетворочасовни надзор и контролу параметара гасоводног транспортног система. Даљински надзор обавља  се путем рачунарског система који обезбеђује информације о стању кључних тачака на гасоводном систему. Транспортни систем надзире се из диспечерског центра у Новом Саду.

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДНОГ СИСТЕМА
Капацитет540.000 m3/h ( 13 мил m3/дан )
Притисак16 до 50 бар
Дужина2.230 км
Старост25 година (просечна)
Компресорска станица4.4 МW
УЛАЗИ
Увозног гаса1
Домаћег гаса10
ПСГ Бантаски Двор1
ИЗЛАЗИ
ГМРС165 (168)
ПСГ Бантаски Двор1
ППС2