Transportgas Srbija logo

Друштвена одговорност

Друштвена одговорност

Транспортгас Србија доо од самог оснивања води рачуна да као друштвено одговорно предузеће води рачуна и труди се да унапреди своје пословање, не само у финансијском већ и у друштвеном, еколошком и етичком смислу.  Стога унапређујемо квалитет пословања, бринемо о сигурности и заштити здравља и околине, улажемо у развој и едукацију запослених и на тај начин доприносимо заједници у којој послујемо.

Друштвена одговорност је наша трајна опредељеност.